Lærling platearbeiderfaget 2019

Lærling platearbeiderfaget 2019

STAMAS Production AS tar i år inn lærlinger. Lærlingene følger en opplæringsplan for sitt fag og får god opplæring og oppfølging av faglært personell.

Arbeidsoppgaver:
• Detaljforming av plater, rør, profiler, og sette dette sammen til større konstruksjoner
• Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
• Skjærebrenning og konstruksjonssveis
• Sliping, pussing og inspeksjon
• Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr
• Til enhver tid følge de gjeldende prosedyrer og tegninger som gjelder

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning fra videregående skole
• Må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig og effektivt
• Både jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
• Du bør ha praktisk håndlag og interesse for faget

Vi vil ta inn 2 lærling.

Husk å legg ved vitnemål for Vg1 og Vg2(hittil), evt. CV.

Har du spørsmål ang. læreplassen, kan du kontakte Roy Husa på 415 06 700 eller Pål Svanes på 934 88 114
Søknader behandles fortløpende og sendes til paal@stamas.no