• Bygg og Anlegg

STAMAS Productions er sertifisert i h.h.t. NS-EN 1090-1 og godkjent for CE-merking av stålkonstruksjoner til byggeplasser i Norge.

♦ Bærende stål og stålbygg

♦ Stålplatetak

♦ Trapper og rekkverk